Uvjeti prodaje

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE KLUPKO

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.klupko.hr je Klupko, obrt za trgovinu i proizvodnju u vlasništvu Sanje Mehić (dalje u tekstu: Klupko). Klupko putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web trgovine (dalje u tekstu: Web trgovia).

Korištenjem usluge Web trgovina i svih pridruženih stranica na domeni klupko.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u ostatku teksta: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Web trgovine je Klupko, obrt za trgovinu i proizvodnju, vl. Sanja Mehić, Ilica 200A, 10000 Zagreb, OIB: 64331115423. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim Vašim pravima i obvezama. Klupko pridržava pravo izmjene Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Klupko pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i stranica koje su sastavni dio Web trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenje usluga Web trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Klupko ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja

Web trgovina se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na web trgovina.hr. Web trgovina zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Web trgovina ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

2. UVJETI PRODAJE
I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Klupka za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Klupka, a prema uvjetima prodaje navedenim u Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu obrta Klupko odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web trgovina.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti ispravnu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Klupko zadržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Plaćanjem usluge smatra se da je sklopljen Ugovor između Klupko i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Klupko o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to izjavom poslanom poštom (na, Klupko (Web trgovina), Ilica 200A, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@klupko.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će se povrat sredstava koji je od njega primljen, umanjeno za troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada obrt Klupko, odnosno Web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Klupko može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Klupko (Web trgovina), Ilica 200A, 10000 Zagreb, u najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Klupko, odnosno Web trgovina, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@klupko.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju biti ćete obaviješteni.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, te trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@klupko.hr kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, nazovite na broj (01) 3701 938 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

- trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda ovisno o vrsti dostave koju izabere kupac u web trgovini i izdaje se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave (cijena dostave iskazana je u košarici uz cijenu proizvoda)

- trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 30,00 kn uslugom HPEkspresa, 36,00 kuna HPEkspres uz plaćanje prilikom preuzimanja, 20,00 uslugom Tiska i 24,00 kn uslugom tiska uz plaćanje prilikom preuzimanja

- rok isporuke proizvoda ovisi o načinu dostave i kupac će biti obaviješten e-mailom ili telefonom o roku isporuke

- u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupac će o tome odmah biti obaviješten

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom transportom/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati zaprimljenu pošiljku. Ako zaprimljena pošiljka ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Web trgovinu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke pošte na e-mail adresu: info@klupko.hr ili obične pošte na adresu: Klupko (Web trgovina), Ilica 200A, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Web trgovina vrši vraćanje reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Web trgovina.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Web trgovina, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Kupac nema pravo na reklamaciju niti na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu proizvoda ako je došlo do oštećenja proizvoda isključivom krivicom kupca.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Web trgovina prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Web trgovina prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

c) Plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Web trgovina se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web trgovina te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web trgovina može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web trgovini.

Web trgovina će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Web trgovine. Web trgovina prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Web trgovina prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Web trgovina će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web trgovina će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

4. KOMUNIKACIJA WEB TRGOVINE S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Web trgovina u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.